Wedeco - Vi tar hand om de egna.

Vi tar hand om de egna.

wedeco

Wedeco är en kapitalplacerare som gärna placerar i företagardrivna ägararrangemang. Företaget är grundat 1987 och under denna tid har vi varit majoritets- eller minoritetsägare i cirka 80 företag.

Vi vill medverka som ägare och samarbetspartner i små och medelstora företag med etablerad verksamhet och som har viljan och förmågan att växa. Vi är genuint intresserade av att utveckla våra portföljföretag i samarbete med en engagerad, entusiastisk och branschkunnig ledning.

Vi placerar i företag inom olika branscher i Västra Finland, huvudsakligen i lönsamma företag värda 1-10 miljoner euro med ett positivt kassaflöde. Placeringarna genomförs i första hand som MBO- eller MBI-arrangemang.

Vår ägarbas stöder på ett utmärkt sätt våra regionala målsättningar; Wedeco ägs av österbottniska personplacerare med gedigen erfarenhet av företagsamhet, riksomfattande industriföretag med lokal verksamhet, finansieringsinstitut, försäkringsbolag samt österbottniska kommuner och städer.

Wedeco är medlem i Kapitalplaceringsföreningen i Finland (FVCA) och tillämpar i sin placeringsrapportering EVCA:s (European Private Equity and Venture Capital Association) internationella regler. Vi följer även de internationella IPEVG-riktlinjerna (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) vid värderingen av våra portföljföretag. 

Tveka inte att kontakta oss om du överväger att genomföra ett ägararrangemang antingen som säljare eller som köpare.

Teamet

Vi som arbetar på Wedeco har en lång och mångsidig erfarenhet av företagsamhet och kapitalplacering. Vi är väl förtrogna med näringslivet och med våra samarbetspartner inom vårt verksamhetsområde. Dessutom besitter vi ett omfattande nätverk av kontakter. 

Det finns inte en väg i Österbotten som vi inte kört eller ett företag som vi inte träffat eller åtminstone hört om.

 • Wedeco - Keijo Kangasluoma

  Keijo Kangasluoma

  Partner
  EM, verkställande direktör
  tfn +358 40 752 0022
  keijo.kangasluoma (at) wedeco.fi


  Keijo har arbetat på Wedeco som placeringsdirektör fr.o.m. 2001 och som verkställande direktör sedan 2005.

  Keijos huvudsakliga kompetensområden är företagsarrangemang, finansiering och strategiarbete. Han har medverkat i över 50 olika företagsarrangemang under sitt yrkesliv. Han har en lång erfarenhet av styrelsearbete både som styrelseledamot och som styrelseordförande.

  Keijo har avlagt HHJ-examen och är medlem i föreningen Hallituspartnerit Pohjanmaa ry.

 • Wedeco - Sören Björkgård

  Sören Björkgård

  Partner
  Studentmerkonom, placeringsdirektör
  tfn +358 50 512 1009
  soren.bjorkgard (at) wedeco.fi


  Sören har arbetat som placeringsdirektör på Wedeco sedan 2011.

  Sören har en lång och mångsidig erfarenhet av företagsfinansiering. Han har många års erfarenhet av styrelsearbete både som styrelseledamot och som styrelseordförande. 

  Sören har avlagt HHJ-examen och är medlem i föreningen Hallituspartnerit Pohjanmaa ry.

 • Wedeco - Päivi Arffman-Jokelainen

  Päivi Arffman-Jokelainen

  EM, controller
  tfn +358 400 295 293
  paivi.arffman-jokelainen (at) wedeco.fi


  Päivi Arffman-Jokelainen har arbetat på Wedeco sedan år 2000. Hon har en gedigen erfarenhet av olika ekonomiförvaltningsuppgifter.

  På Wedeco sköter hon om företagets ekonomiförvaltning, dokumenteringen av företagsfinansieringen samt den interna och externa rapporteringen.

Styrelsen

Styrelseledamöterna i Wedeco har en mångsidig och bred erfarenhet från affärslivet och om kapitalplacering. Wedecos styrelse består av följande ledamöter:

 • Anders Nordström

  Styrelseordförande 

  Anders har verkat inom ABB länge och har sedan 1987 arbetat med olika ekonomiförvaltnings- och enhetsledningsuppgifter inom bolaget både i Finland och utomlands. De senaste 8 åren har Anders arbetat som CFO vid ABB Oy.

 • Aki Kamppinen

  Styrelseledamot

  Aki har jobbat med företagsamhet i över 10 år. Han har verkat som företagare bl.a. inom ICT-och sote-branschen samt varit en aktiv ägare i flertal små och medelstora företag. Innan företagareran jobbade Aki som investeringsbankir på Mandatum och fick därigenom värdefull erfarenhet beträffande företagsarrangemang och -finansieringar.

 • Kaj Aaltonen

  Styrelseledamot 

  Kaj arbetar som kontaktdirektör på Arbetspensionsbolaget Elo (och dess föregångare Pensions-Fennia) i Österbotten och det har han gjort redan i 14 års tid. Kaj är mycket insatt i företagsverksamheten inom Wedeco Ab:s verksamhetsområde.

 • Thomas Lempiälä

  Styrelseledamot

  Thomas har arbetat med företagsfinansiering över 20 år och har årligen deltagit i många olika företagsarrangemang i egenskap av finansiär. Thomas ansvarar för en företagbanks verksamhet i Österbotten, och har under årens lopp fått en bra bild av företagen och företagsklimatet inom Wedecos verksamhetsområde.

Wedeco - venevajat

Portföljföretag

 • Esari

  Finlands ledande tillverkare av teknikbyggnader för samhällsteknik.

  www.esari.fi

  Esari

  Omsättning

  6 mn €

  Ägarandel

  66%

  Placeringsår

  2013
 • Herrmans

  Global arbetsbelysningsleverantör till den ledande tunga fordonsindustrin och Europas ledande designer och tillverkare av cykelutrustning.

  www.herrmans.eu

  Herrmans

  Omsättning

  62 mn €

  Ägarandel

  3%

  Placeringsår

  2018
 • Häggblom

  Nordisk ledande expert på larvbandssystem, skopor och därtill relaterade tjänster.

  www.haggblom.fi

  Häggblom

  Omsättning

  32 mn €

  Ägarandel

  33%

  Placeringsår

  2016
 • Mesmec

  Leverantör av kompletta lösningar inom livsmedels- och processindustrierna.

  www.mesmec.fi

  Mesmec

  Omsättning

  9 mn €

  Ägarandel

  40%

  Placeringsår

  2017
 • Pohjanmaan Ekonomitoimisto

  Auktoriserad bokföringsbyrå med helhetsservice.

  www.ekonomitoimisto.fi

  Pohjanmaan Ekonomitoimisto

  Omsättning

  7 mn €

  Ägarandel

  65%

  Placeringsår

  2018
 • Polttoväri

  Specialist inom industriell ytbehandling.

  www.polttovari.fi

  Polttoväri

  Omsättning

  4 mn €

  Ägarandel

  25%

  Placeringsår

  2017
 • Sievitalo

  Inflyttningsfärdiga huspaket, bostadsaktiebolag med helhetsservice och byggandet av vårdhem.

  www.sievitalo.fi

  Sievitalo

  Omsättning

  66 mn €

  Ägarandel

  26%

  Placeringsår

  2015
 • Tietokauha

  Auktoriserad bokföringsbyrå med helhetsservice.

  www.tietokauha.fi

  Tietokauha

  Omsättning

  2 mn €

  Ägarandel

  40%

  Placeringsår

  2015
 • VP Facilities

  VP Facilities erbjuder verksamhetsutrymmen med kundorienterade lösningar åt företag.

  www.vaasaparks.fi

  VP Facilities

  Omsättning

  2 mn €

  Ägarandel

  33%

  Placeringsår

  2000
 • JPT Industria

  Global maskin- och anläggningsleverantör till foderindustrin.

  www.jpt.fi

  JPT Industria

  Omsättning

  7 mn €

  Ägarandel

  40%

  Placeringsår

  2013